REGULAMIN CROSSU

Regulamin
57 Crossu Ostrzeszowskiego

23 kwietnia 2023 r.

Część ogólna

 

1.Cel imprezy

  • Popularyzacja biegania, jako forma rekreacji
  • Promocja walorów rekreacyjnych Miasta Ostrzeszowa
  • Promocja ostrzeszowskich firm, miasta i regionu

2. Organizator

  • Stowarzyszenie Sportowe „Crossy Ostrzeszowskie”

3. Współorganizatorzy

  • Urząd Miasta i Gminy w Ostrzeszowie
  • Starostwo Powiatowe w Ostrzeszowie

4. Patronat

  •  „Czas Ostrzeszowski„
  • „Nasze Strony Ostrzeszowskie”
  • „Twój Puls Tygodnia”
  • Radio SUD
  • Radio Eska
  • Radio Centrum
  • Telewizja Kablowa Proart

5. Termin zawodów i miejsce

   • 23 kwietnia 2023 roku (niedziela) Stadion im. J. Kusocińskiego, ul. Kąpielowa 5, 63-500 Ostrzeszów

6. Biuro zawodów

  • 22-23 kwietnia 2023 r. – Stadion im. J. Kusocińskiego 5, 63-500 Ostrzeszów

7. Informacje

  • Sekretariat 57 Crossu Ostrzeszowskiego – Dariusz Świtoń tel. 606 265 236
  • Sędzią głównym 57 Crossu Ostrzeszowskiego będzie Marek Nalepa
  • W dniu zawodów udostępnione będą:
   • Stoiska ze sprzętem sportowym
   • Stoiska promujące zdrowy styl życia
   • ­Stoisko ,,Dawcy Szpiku”
   • Stoisko ,,Oddaj krew”
  • Biegi odbędą się bez względu na pogodę.
  • Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy uczestników.
  • W czasie biegu należy zachować szczególną ostrożność.
  • Uczestnicy biegu wykonują polecenia sędziów oraz służb zabezpieczających.
  • Organizator zapewnia opiekę medyczną w trakcie trwania imprezy biegowej.
  • Organizator zapewnia przebieralnię, toalety oraz dostęp do bieżącej wody.
  • Reprezentacje szkół przez cały czas trwania imprezy muszą przebywać z opiekunem.
  • Sprawy nieobjęte regulaminem oraz wszelkie kwestie sporne i niejasności, jakie mogą wynikać podczas imprezy rozstrzyga organizator.
  • Organizator zastrzega sobie prawo ostatecznej interpretacji regulaminu.
  • Biegi obsługiwane będą przez firmę Matończyk Pomiar Czasu, która zapewni elektroniczny pomiar czasu (www.maratonczykpomiarczasu.pl).

Część szczegółowa

Bieg główny – półmaraton

Bieg open (dystans 5000 m)

Marsz Nordic Walking (3000 m)

 1. Zapisy: Do 17 kwietna 2023 r. Limit miejsc ustala się na 500 osób (półmaraton – 300, bieg open 5000m – 100, marsz Nordic Walking – 100)
 2. Starty: 10:20, 11:20.
 3. Trasy biegów: Teren OSiR w Ostrzeszowie; półmaraton, bieg open 5000m i marsz Nordic Walking – ulice miasta, drogi gminne i powiatowe.
 4. Limity czasowe: 
  Półmaraton: 180 minut (10.20-13.20).
  Bieg OPEN: 60 minut ( 11.20 – 12.20).
  Marsz Nordic Walking: 60 minut ( 11.20 – 12.20).
 5. Uczestnictwo: Prawo startu mają osoby, które ukończyły 16 lat i uiściły opłatę startową.
 6. Sprawy finansowe:
  • Opłata startowa za Półmaraton – 75 zł
  • Opłata startowa za Bieg 5000m – 55 zł
  • Opłata startowa za marsz (w pakiecie z koszulką) – 45 zł
  • Opłata startowa za marsz (bez koszulki) – 25 zł

– Opłata indywidualna płatne do 18 kwietnia 2023 r.: w formie przelewu na rachunek Spółdzielczy Bank Ludowy w Kępnie oddział w Ostrzeszowie o numerze: 83 8413 0000 0117 1176 2000 0001 z dopiskiem „57. Cross Ostrzeszowski – Imię i nazwisko zawodnika – Nazwa biegu”

  • W ramach opłaty startowej zawodnikowi przysługuje:
   • Numer startowy z chipem do elektronicznego pomiaru czasu
   • Koszulka biegowa (nie dotyczy marszu z niższa opłatą startową)
   • Medal okazjonalny
   • Inne materiały promocyjne

6. Klasyfikacja

  • Kategoria Półmaraton
   • – kobiety miejsce I-VI
   • – mężczyźni miejsce I-VI
   • – kobiety miejsce I- VI   – powiat ostrzeszowski
   • – mężczyźni miejsce I-VI   – powiat ostrzeszowski
  • Kategoria 5000m
   • – kobiety miejsce I-VI
   • – mężczyźni miejsce I-VI
   • – kobiety miejsce I- VI   – powiat ostrzeszowski
   • – mężczyźni miejsce I-VI   – powiat ostrzeszowski
  • Kategoria Nordic Walking:
    • – kobiety miejsca I-III
    • – mężczyźni miejsca I-III­.

   Nagrody

  • W kategorii Open miejsca I- III, puchary oraz nagrody rzeczowe, miejsca IV-VI dyplomy.
  • W kategorii Powiat Ostrzeszowski miejsca I-III, puchary oraz nagrody rzeczowe, miejsca IV-VI dyplomy.
  • W kategorii Nordic Walking miejsca I-III, puchary oraz nagrody rzeczowe

8.  Rejestracja

  • Zapisu można dokonywać elektronicznie do 17 kwietnia 2023 r. poprzez stronę www.crossostrzeszowski.pl oraz na stronie firmy maratończykpomiarczasu.pl
  • Podczas rejestracji wypełnić należy wszystkie pola formularza.

 Regulamin Biegów Młodzieżowych

 1. Trasa biegów: Teren OSiR w Ostrzeszowie.
 2. Kategorie i dystanse:

Przedszkola:

  1. Marsz Malucha – rocznik 2017 i młodsi, razem dziewczęta i chłopcy 300 m
  2. Bieg Starszaka – dziewczęta rocznik 2016, dystans 300 m
  3. Bieg Starszaka – chłopcy rocznik 2016, dystans 300 m

Szkoły Podstawowe:

  1. Dziewczęta klasy I-II – rocznik 2014 i 2015, dystans 500 m
  2. Chłopcy klasy I-II – rocznik 2014 i 2015, dystans 500 m
  3. Dziewczęta klasy III-IV – rocznik 2012 i 2013, dystans 800 m
  4. Chłopcy klasy III-IV – rocznik 2012 i 2013, dystans 800 m
  5. Dziewczęta klasy V-VI – rocznik 2010 i 2011, dystans 1000 m
  6. Chłopcy klasy V-VI – rocznik 2010 i 2011, dystans 1000 m
  7. Dziewczęta klasy VII-VIII – rocznik 2008 i 2009, dystans 1000 m
  8. Chłopcy klasy VII-VIII – rocznik 2008 i 2009, dystans 1500 m

Szkoły Ponadpodstawowe.

  1. Dziewczęta klasy I-II – rocznik 2006 i 2007, dystans 1000 m
  2. Chłopcy klasy I-II – rocznik 2006 i 2007, dystans 2000 m
  3. Dziewczęta klasy III-IV – rocznik 2004 i 2005, dystans 1000 m
  4. Chłopcy klasy III-IV – rocznik 2004 i 2005, dystans 2000 m
 1. Sprawy finansowe

Uczestnicy biegów młodzieżowych nie ponoszą opłat startowych.

 1. Klasyfikacja

– Przedszkolaki nie biorą udziału w punktacji drużynowej.

– Prowadzona będzie punktacja zespołowa szkół podstawowych i szkół średnich.

– szkoła ma prawo wystawić dowolną ilość zawodników w biegu, zachowując kategorie wiekowe.

– punktują najlepsi trzej zawodnicy czy zawodniczki.

– jeśli szkoła wystawi np. 6 zawodników w danym biegu to tylko pierwsze 3 osoby punktują a pozostałych trzech nie punktuje ale zabiera punkty rywalom (to znaczy: np. W biegu pierwsze 6 miejsc zajęli biegacze ze szkoły „X” a siódme i ósme miejsce zajęli biegacze ze szkoły „Y” to biegacze szkoły „Y’ nie dostają punktów za miejsce 4 i 5 tylko za 7 i 8.

– Punktacja biegów:

 • 1 miejsce – 16 pkt
 • 2 miejsce – 13 pkt
 • 3 miejsce – 10 pkt
 • 4 miejsce – 9 pkt
 • 5 miejsce – 8 pkt
 • 6 miejsce – 8 pkt
 • 7 miejsce – 7 pkt
 • 8 miejsce – 7 pkt
 • 9 miejsce – 6 pkt
 • 10 miejsce – 6 pkt
 • 11 miejsce – 5 pkt
 • 12 miejsce – 5 pkt
 • 13 miejsce – 4 pkt
 • 14 miejsce – 4 pkt
 • 15 miejsce – 3 pkt
 • 16 miejsce – 3 pkt
 • 17 miejsce – 2 pkt
 • 18 miejsce – 2 pkt
 • 19 miejsce – 2 pkt
 • 20 miejsce – 2 pkt
 • 21 miejsce – 1 pkt
 • 22 miejsce – 1 pkt
 • 23 miejsce – 1 pkt
 • 24 miejsce – 1 pkt

Ostatnim punktowanym miejscem w biegu jest miejsce dwudzieste czwarte.

5. Nagrody

We wszystkich kategoriach biegów szkół – medale(puchary) za miejsca 1-3 oraz nagrody rzeczowe

– Nagroda specjalna dla szkół podstawowych

                        – Nagroda specjalna dla szkół ponadpodstawowych

6. Rejestracja

– Przedszkolaki www.crossostrzeszowski.pl .

– Uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych obowiązuje rejestracja elektroniczna na www.crossostrzeszowski.pl w terminie do 17 kwietnia 2023 r.

– Odbiór numerów startowych odbywać się będzie w biurze zawodów w dniu 22 kwietnia i 23 kwietnia (1 godz. przed rozpoczęciem zawodów) 2023 r

7. Dekoracja

Dekoracja zwycięzców nastąpi bezpośrednio po ukończonym biegu

Ochrona Danych Osobowych

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) Organizator informuje, że:

Dane osobowe podane w formularzu zgłoszeniowym będą przetwarzane na podstawie zgody
wyrażonej przez uczestnika, zgodnie z art.6 ust.1 lit. a oraz art. 9 ust.2 lit. a Rozporządzenia
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób
fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu
takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, zwane
RODO) [Dz. Urz. UE z dnia 5 maja 2016 r. L 119/1]. W każdej chwili uczestnikowi Biegu przysługuje
prawo do uzyskania informacji o treści przetwarzanych danych osobowych oraz prawo ich
poprawienia i usunięcia, poprzez kontakt z biuro@crossostrzeszowski.pl. Pełna klauzula
informacyjna jest dostępna na stronie oraz zasady przetwarzania danych osobowych przez firmę
dokonującej zapisu uczestnika na zawody dostępne są na stronie:
https://zapisy.maratonczykpomiarczasu.pl/pl/rodo