ORGANIZATORZY

Organizatorem zawodów jest
Społeczny Komitet Organizacyjny,
w skład którego wchodzą: